نمونه کارهای نظارت

نمونه کارهای نظارت

مشخصات پروژه

محل احداث

کاربری

کارفارما

تاریخ

ردیف

با زیربنای1284 متر

شهرک صنعتی سجزی

کارخانه  تولید مایع شیشه پاکن

عبدالرسول شیردشت زاده

31/01/87


 1.  

با زیر بنای1260متر مربع

سروشبادران

سردخانه

تقی پژوهنده

30/02/87


 1.  

با زیر بنای256متر مربع

شهرک رازی

کارخانه تیرچه بلوک

آقای ایرجی

21/11/86


 1.  

با زیر بنای1314.8متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه پارچه متقال

آقای ملک پور

19/12/86


 1.  

با زیر بنای920متر مربع

شهرک صنعتی سجزی

کارخانه  قطعات پلاستیکی

آقای شهرام بارانی

16/02/87


 1.  

با زیر بنای1656متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه کفپوش سیمانی

شرکت موکاسرنگین

31/01/87


 1.  

با زیر بنای2898متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه  ماشین کاری فلزات

آقای مهدی پاکروان

05/09/87


 1.  

زیر بنای804متر مربع

شهرک صنعتی رنگ سازان

کارخانه کفش

آقای سلطانی

10/10/86


 1.  

 

خ 5 آذر

شهرداری

آقای محمد رضا رضازاده

10/07/86


 1.  

زیر بنای1500متر مربع

شهرک صنعتی

کارخانه اسکلت فلزی

خانم ناهید کارگر

8/01/88


 1.  

زیر بنای1418متر مربع

شهرک صنعتی سگزی

کارخانه انواع اسکلت فلزی

شرکت ساخت و تولید گالوانیزه شهاب

21/03/91


 1.  

زیر بنای2100متر مربع

شهرک صنعتی

مورچه خورت

کارخانه پمپ گردش یآب

آقای فرزاد درخشی

20/30/87


 1.  

زیر بنای2400متر مربع

شهرک صنعتی

سگزی

کارخانه ریخنه گری قطعات فولادی

هما استیل شرق سپاهان

25/06/95


 1.  

زیر بنای3000متر مربع

شهرک صنعتی

جی

کارخانه نخ تکسچره

نخ پیوسته زاگرس

10/07/92


 1.  

زیر بنای680متر مربع

شهرک صنعتی رنگسازان

کارخانه ظروف یکبار مصرف

آقای علی نامداریان

30/11/86


 1.  

زیر بنای360متر مربع

شهرک صنعتی ورزنه

کارخانه تیرچه بلوک

آقای کریمی

23/02/87


 1.  

زیر بنای1600متر مربع

شهرک صنعتی رنگ سازان

کارخانه تولید شبکه فولادی

آقای صفاری

23/06/87


 1.  

زیر بنای1584متر مربع

شهرک صنعتی سجزی

کارخانه فیلم پلاستیکی

آقای محمد رضا نبوی منش

22/02/87


 1.  

زیر بنای1656متر مربع

شهرک صنعتی بزرگ

کارخانه موزائیک

آقای محمدی

31/01/87


 1.  

زیر بنای1807متر مربع

شهرک صنعتی  بزرگ

کارخانه میلگرد فولادی

آقای محمد نبی زهری

5/03/87


 1.  

زیر بنای1400متر مربع

شهرک صنعتی  میمه

کارخانه سنگبری

آقای امید یوسفی

30/01/97


 1.  

زیر بنای1820متر مربع

شهرک صنعتی

مورچه خورت

کارخانه کاغذ فلوتینگ

شرکت سلولزی آسمان

13/03/87


 1.