امکانات جانبی سازه

امکانات جانبی سازه

در صورت طراحی و سفارش کارفرما و بر اساس نقشه‌های ترسیمی اجرای امکانات جانبی سوله شامل ساختمان اداری، ساختمان نگهبانی، ساختمان سرایداری، سالن غذاخوری، سرویس‌های بهداشتی و حمام، خوابگاه، مخازن مختلف، محوطه‌سازی و غیره