متره و برآورد مصالح و زمان‌بندی ساخت سوله

متره و برآورد مصالح و زمان‌بندی ساخت سوله

 پس‌ازاین مرحله امور متره و برآورد مصالح جهت اعلام دقیق هزینه ساخت کامل سوله و تأمین منابع مالی و ارائه برنامه زمان‌بندی اجرایی سوله متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی، شرایط پرداختی و مالی و الزامات قانونی ارائه‌شده از سازمان‌ها و بانک‌های مربوطه و یا مشاور پروژه انجام می‌شود. طرح نهایی جهت رفع هرگونه نقص و رفع آن قبل از اجرا و اتمام کار و به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های اصلاح و دوباره‌کاری به‌صورت سه‌بعدی و انیمیشن تصویرسازی می‌گردد.