نخ زاگرس

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
نخ زاگرس 15 فوریه, 2016 شهرک جی نخ زاگرس پایان یافته