ورزشگاه شهدای هفتم تیر

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
ورزشگاه شهدای هفتم تیر 17 نوامبر, 2013 15 فوریه, 2014 اصفهان شهرداری پایان یافته