عرشه فولادی

عرشه فولادی

 

الزامات اجرای سقف عرشه فولادی

الزامات فنی در خصوص آرماتوربندی و بتن‌ریزی:

 1. میلگردهای مصرفی در هنگام اجرا بایستی تمیز و عاری از هرگونه زنگ‌زدگی و چربی باشند.
 2. عرض متوسط کنگره‌های پرشده با بتن نباید کمتر از ۷۵ میلی‌متر باشد.
 3. ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه‌ای نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
 4. در بازشوها با ابعاد کوچک ( کمتر از 300 میلی‌متر در هر وجه ) قبل از بتن‌ریزی محل بازشو با پلاستوفوم پوشیده شده و پس از بتن‌ریزی برشکاری در ورق عرشه انجام می‌گیرد.
 5. در بازشوهای با ابعاد متوسط ( بین 300 تا 700 میلی‌متر در هر وجه ) علاوه بر اجرای پلاستوفوم اجرای آرماتور قطری در گوشه بازشوها مطابق نقشه‌های اجرایی الزامی است.
 6. در بازشوهای با ابعاد بزرگ ( بزرگ‌تر از 700 میلی‌متر  در هر وجه ) اجرای تیر لبه در لبه بازشوها مطابق نقشه‌های اجرایی الزامی است.
 7. حداکثر اندازه سنگ‌دانه مصرفی در بتن‌ریزی دال مرکب عرشه فولادی برابر با 24 میلی‌متر می‌باشد.
 8. بتن باید حتی المکان در محل نهایی خود ریخته شود و در مواردی که این امر ممکن نیست، دپوی بتن صرفاً بر روی تیرهای اصلی و فرعی مجاز می‌باشد و دپوی بتن بر روی ورق عرشه به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.
 9. پس از بتن‌ریزی با توجه به شرایط جوی اقدامات لازم جهت عمل‌آوری بتن الزامی است.

 

گل‌میخ: 

 1. گل‌میخ‌ها بایستی عاری از هرگونه زنگ‌زدگی، روغن، رطوبت و هرگونه مواد زائد دیگر باشد.
 2. حلقه سرامیکی محافظ جوشکاری می‌بایست به‌طور کامل خشک باشد، در غیر این صورت قبل از اجرا بایستی به مدت 2 ساعت در دمای 170 درجه سانتی‌گراد خشک و سپس مورداستفاده قرار گیرد.
 3. در سازه‌های فولادی با اتصالات خمشی، در فاصله‌ای برابر با ارتفاع تیر از بر ستون اجرای گل‌میخ مجاز نیست و مهار عرشه‌ها در این نواحی صرفاً با استفاده از پرچ و یا خال‌جوش مجاز می‌باشد.
 4. در صورت مشخص نبودن آرایش گل‌میخ‌های روی تیرهای اصلی در نقشه‌ها، با رعایت بند فوق، گل‌میخ‌ها بایستی به‌صورت یک کنگره در میان اجرا شوند.
 5. تپانچه جوشکاری تا پایان عملیات جوشکاری و سفت شدن حوضچه مذاب بایستی به‌صورت عمودی در محل جوشکاری نگه‌داشته شود.
 6. پس از اتمام جوشکاری و سرد شدن حوضچه مذاب، حلقه‌های سرامیکی بایستی شکسته و برداشته شوند.
 7. جوشکاری در مواقعی که دمای فلز پایه 18- درجه سانتی‌گراد است و یا سطح ورق به دلیل نزولات جوی مرطوب می‌باشد مجاز نیست.
 8. حداقل ارتفاع گل‌میخ‌ها بعد از نصب نباید کمتر از ۴۰ میلی‌متر از بالای ورق ذوزنقه‌ای باشد.
 9. گل‌میخ‌ها را می‌توان از روی ورق فولادی ذوزنقه‌ای و یا مستقیماً به عضو فولادی جوش نمود. درهرحال باید گل‌میخ‌ها روی بال ذوب شود.
 10. فواصل گل‌میخ‌های برش گیر در امتداد تیر تکیه‌گاهی نباید از ۹۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

 

آرماتور و بتن‌ریزی:

 1. میلگردهای مصرفی در هنگام اجرا بایستی تمیز و عاری از هرگونه زنگ‌زدگی و چربی باشند.
 2. عرض متوسط کنگره‌های پرشده با بتن نباید کمتر از ۷۵ میلی‌متر باشد.
 3. ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه‌ای نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
 4. در بازشوها با ابعاد کوچک ( کمتر از 300 میلی‌متر در هر وجه ) قبل از بتن‌ریزی محل بازشو با پلاستوفوم پوشیده شده و پس از بتن‌ریزی برشکاری در ورق عرشه انجام می‌گیرد.
 5. در بازشوهای با ابعاد متوسط ( بین 300 تا 700 میلی‌متر در هر وجه ) علاوه بر اجرای پلاستوفوم اجرای آرماتور قطری در گوشه بازشوها مطابق نقشه‌های اجرایی الزامی است.
 6. در بازشوهای با ابعاد بزرگ ( بزرگ‌تر از 700 میلی‌متر  در هر وجه ) اجرای تیر لبه در لبه بازشوها مطابق نقشه‌های اجرایی الزامی است.
 7. حداکثر اندازه سنگ‌دانه مصرفی در بتن‌ریزی دال مرکب عرشه فولادی برابر با 24 میلی‌متر می‌باشد.
 8. بتن باید حتی المکان در محل نهایی خود ریخته شود و در مواردی که این امر ممکن نیست، دپوی بتن صرفاً بر روی تیرهای اصلی و فرعی مجاز می‌باشد و دپوی بتن بر روی ورق عرشه به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.
 9. پس از بتن‌ریزی با توجه به شرایط جوی اقدامات لازم جهت عمل‌آوری بتن الزامی است.

 

الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان:

 • حداقل ارتفاع ذوزنقه‌ها از ۷۵ میلی‌متر بزرگ‌تر نباشد.
  عرض متوسط کنگره‌های پرشده با بتن نباید کمتر از ۷۵ میلی‌متر باشد.
  ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه‌ای نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
  حداقل ارتفاع گل‌میخ‌ها بعد از نصب نباید کمتر از ۴۰ میلی‌متر از بالای ورق ذوزنقه‌ای باشد.
 • گل‌میخ‌ها را می‌توان از روی ورق فولادی ذوزنقه‌ای و یا مستقیماً به عضو فولادی جوش نمود. درهرحال باید گل‌میخ‌ها روی بال ذوب شود.
 • فواصل گل‌میخ‌های برش گیر در امتداد تیر تکیه‌گاهی نباید از ۹۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.
 • تمامی المان‌های فولادی که به‌صورت مختلط طراحی‌شده‌اند می‌بایست در فواصلی کمتر از ۴۰۰ میلی‌متر مهار شوند.
   

ضوابط طراحی و اجرا

ورق‌های فولادی عرشه‌های سقف pro deck در ابتدا به‌صورت روال‌های تولیدی کارخانجات وارد کارخانه شده و بر اساس ضخامت طرح‌شده برای پروژه موردنظر انتخاب و در دستگاه رول فرمینگ مطابق نقشه‌های شاپ دراوینگ و بر طبق اندازه‌های سفارشی برش و فرم پیدا می‌نمایند. سپس دسته‌بندی و بعد به کارگاه ساختمان منتقل می‌گردند.

در محل کارگاه ساختمانی شیت های ورق بر روی اسکلت منتقل‌شده و سپس توسط پرسنل اجرایی به‌سرعت روی اسکلت پهن و بعد توسط میخ‌های مخصوص بر روی آن ثابت می‌شود و بعد از آن نصب گل‌میخ‌ها توسط Stud Welding از روی ورق عرشه بر روی اسکلت انجام می‌شود. در مرحله بعد عملیات آرماتوربندی، بتن قالب دور و محل بازشوها و نهایتاً بتن‌ریزی صورت می‌گیرد.

ضوابط ارائه‌شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در مورد سیستم دال مرکب فولادی و بتنی

سیستم‌های مرکب دال فولادی – بتنی، یکی از اقتصادی‌ترین روش‌های ساخت سقف برای ساختمان‌ها شناخته‌شده‌اند. این سیستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق‌های ذوزنقه‌ای که به تیرها و شاه‌تیرهای فولادی متصل می‌شوند، تشکیل‌شده‌اند.
عملکرد مختلط دال بتن مسلح فوقانی و ورق فولادی ذوزنقه‌ای تحتانی، نقش به سزایی در تأمین صلبیت سقف و رفتار مطلوب برشی آن خواهد داشت. چنان چه در این سقف از تیرچه با جان مشبک استفاده شود می‌توان تأسیسات مکانیکی و برقی را به‌آسانی در زیر سقف تعبیه نمود. لذا امکان دسترسی به تأسیسات در مواقع بروز مشکل خرابی احتمالی ممکن خواهد شد. این سقف‌ها در مقایسه با سقف‌های مرسوم در اسکلت‌های فولادی معمولی ساختمان‌ها، از وزن کمتری برخوردار بوده و به‌ویژه با نیز همخوانی دارد. لذا عمده‌ترین کاربرد این سقف‌ها در سازه‌های فولادی اعم LSF، ساختمان‌های ساخته‌شده از فولاد سرد نورد شده از نورد سرد یا گرم می‌باشد. این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرارگرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه‌شده مجاز است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

الزامات اجرا:

ارتفاع ورق‌های فولادی ذوزنقه در این مقاطع به ۷۵ محدود می‌باشد.
تأمین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل آیین‌نامه ASCE 7-05 و ضوابط موجود در استاندارد ۲۸۰۰ ایران الزامی است.
حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به L/180 یا ۲۰mm برای هر دهانه محدود می‌گردد.
حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار زنده بهره‌برداری به L/360 برای هر دهانه محدود می‌گردد. رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقف‌ها، بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
رعایت ضوابط طراحی برش گیرها بر اساس بند ۱۰-۱-۲-۷ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یا بر اساس ضوابط موجود در بخش ۱۳ آیین‌نامه ASCE 7-05 الزامی است.
قطر گل‌میخ‌های برش گیر باید ۲۰mm یا کمتر بوده و حداقل ارتفاع آن‌ها بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه‌ای اندازه‌گیری می‌شود، نباید کمتر از ۴۰mm باشد.
ضخامت دال بتن‌آرمه در بالای کنگره ورق ذوزنقه‌ای نباید از ۵۰mm کمتر باشد.
رعایت مشخصات فولادهای بکار برده شده بر اساس استاندارد ASTM با حداقل Fy برابر ۲۳۰MPa الزامی است.
رعایت مشخصات بتن سازه‌ای جهت سقف کامپوزیت مطابق ضوابط موجود در AISC حداقل F’c برابر ۲۱MPa و حداکثر آن برابر ۷۰MPa جهت بتن مورداستفاده در دال بتن‌آرمه و همچنین رعایت ضوابط مربوط به آرماتور گذاری دال بتن‌آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین‌نامه ACI 318-05 الزامی است.
مقاومت تسلیم آرماتورهای مورداستفاده در دال بتن‌آرمه رو به مطابق ضوابط AISC نباید از ۵۲۵MPa تجاوز نماید.
رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آیین‌نامه‌های AWS و AISC الزامی است.
رعایت ضوابط راهنمای طراحی Floor vibrations dus to human activity منتشرشده توسط انجمن AISC جهت کنترل ارتعاش کف‌ها الزامی است.
رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
صدا بندی هوابرد و کوبه‌ای سقف بین طبقات می‌بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین گردد.
رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی الزامی است.
در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تأسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.

 

الزامات سازه فلزی برای اجرای سقف عرشه فولادی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تراز فوقانی تیرهای اصلی و فرعی حتماً باید رعایت گردد، به این صورت که سطح فوقانی سقف در یک تراز قرار بگیرد و رعایت نکردن آن باعث افزایش حجم بتن بر روی سقف می‌گردد همچنین باعث می‌شود که ورق عرشه فولادی درست روی سازه ننشیند و این امر در زمان اجرای گل‌میخ مشکلاتی ایجاد می‌کند.

۲- برای جلوگیری از شکن دادن به سقف در هنگام بتن‌ریزی باید فاصله‌ی تیرهای فرعی در زمان اجرای ورق ۰٫۸ میلی‌متر حداکثر ۲ متر و با ورق ۰٫۹ میلی‌متر حداکثر ۲٫۲۰ و با ورق ۱ میلی‌متر حداکثر ۲٫۵۰ باید در نظر گرفته شود.

۳- برای اینکه از کم شدن کیفیت جوش گل‌میخ به سازه‌ی فلزی جلوگیری شود باید حداکثر ضخامت رنگ و یا ضدزنگ در روی بال فوقانی تیرهای اصلی و فرعی ۴۰ میکرون باشد.

۴- اگر اتصالات سازه فلزی با پیچ و مهر و فلنچ بود تا حد امکان باید سعی کرد پیچ‌های سطح فوقانی فنچ‌ها رو به پایین قرار بگیرد و مهره در زیر سطح بال بسته شود بی‌توجهی به این امر هم باعث جلوگیری از نشستن کامل ورق بر روی سطح بال می‌گردد و همچنین درزمانی که احیاناً نیاز به جمع‌آوری سقف باشد به دلیل مدفون شدن مهره و سرپیچ در بتن دمونتاژ اتصالات به‌سختی صورت می‌گیرد.

۵- رعایت وزن بار مرده در سقف عرشه فولادی که معادل ۲۴۰ کیلوگرم در مترمربع می‌باشد در زمان طراحی سازه الزامی است.

۶- هنگام اجرای اسکلت فلزی این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که برخلاف سقف‌های تیرچه کرومیت و تیرچه فوندوله، در اجرای سقف عرشه فولادی تراز سقف باید ۱۳ سانتی‌متر بالاتر از سطح پل‌ها قرار گیرد تا با کاهش ارتفاع مواجه نشویم.

۷- برای اینکه در زمان دیوارچینی نیاز به زیرسازی و نبشی کشی نباشد باید این موضوع در نظر گرفته شود که در سقف‌های عرشه فولادی امکان اجرای کنسول فقط تا ۲۵ سانتی‌متر در جهت موازی با ورق عرشه امکان‌پذیر است، پس بهتر است سعی شود پل‌های محیطی در زمان اجرای اسکلت در منتهی‌الیه ستون قرار گیرد.